Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v 1. ročníku od 1. 9. 2021

 

 Rozhodnutí o přijetí školní rok 2021/2022

 

Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/22   

 

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou elektronicky bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Elektronická přihláška k zápisu do 1. třídy bude zpřístupněna od 1. do 20. dubna 2020.

Aplikaci není potřeba instalovat, postačí vám přístup k internetu.

Po kliknutí na obrázek budete přesměrováni na přihlášku, kde 

vyplníte potřebné údaje. Při přihlašování sourozenců pokračujete na záložku Dítě č. 2 (nahoře).

Pokud žádáte o ODKLAD školní docházky, zaškrtněte v části Ostatní – „Budeme žádat o odklad“.

Před odesláním nezapomeňte zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů a „Potvrdit“.

Po úspěšném odeslání dostanete automatický e-mail, jehož součástí je i ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY naší školy. Žádost je potřeba vytisknout, doplnit a podepsanou předat ve škole spolu s kopií rodného listu dítěte dne 21. dubna v době mezi 13:30 – 17:30. Nemáte-li možnost tisku, sdělte to, prosím, na e-mail: jidelna@zslibis.cz  do 15. dubna. Žádost vám vytiskneme a vy ji v uvedený termín přijdete doplnit a podepsat.

Máte-li datovou schránku jako fyzická osoba, pošlete doplněnou žádost a kopii rodného listu dítěte na ID školy: xpfmpdd  (již nemusíte chodit do ZŠ osobně).

Máte-li elektronický podpis jako fyzická osoba, opatříte jím všechny odesílané dokumenty a zašlete na e-mailovou adresu: reditel@zslibis.cz (již nemusíte chodit do ZŠ osobně).

Žádáte-li o ODKLAD, přiložte k doplněné a podepsané přihlášce ještě vyjádření z Pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře nebo odborného lékaře (nejpozději do 30. 4.).

Cizinci přiloží k žádosti povolení pobytu v ČR.

Na přihlášce v horní části naleznete registrační číslo.  Seznam přijatých dětí bude zveřejněn právě podle těchto registračních čísel.

Budete-li potřebovat pomoc s odesláním elektronické přihlášky, volejte 731 159 440 – Hana Živnůstková