Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí žáků              k základnímu vzdělávání                  od šk. roku 2020/21