Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

elektronická přihláška k zápisu do 1. třídy bude zpřístupněna od 1. do 15. dubna 2020.

Aplikaci není potřeba instalovat, postačí vám přístup k internetu.

Po kliknutí na tento odkaz:  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zslibis/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

vyplníte potřebné údaje. Při přihlašování sourozenců pokračujete na záložku Dítě č. 2 (nahoře).

Pokud žádáte o ODKLAD školní docházky, zaškrtněte v části Ostatní – „Budeme žádat o odklad“.

Před odesláním nezapomeňte zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů a Potvrdit.

Po úspěšném odeslání dostanete automatický e-mail, jehož součástí je i ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY naší školy. Žádost je potřeba vytisknout, doplnit a podepsanou předat ve škole spolu s kopií rodného listu dítěte ve dnech 16., nebo 17. dubna v době mezi 15 – 16 hodinou. Nemáte-li možnost tisku, sdělte to, prosím, na e-mail: jidelna@zslibis.cz do 15. dubna. Žádost vám vytiskneme   a vy ji v uvedený termín přijdete doplnit a podepsat.

Do ZŠ nemusíte chodit osobně, pokud

  • máte datovou schránku jako fyzická osoba – pošlete doplněnou žádost a kopii rodného listu dítěte na ID školy: xpfmpdd 
  • máte elektronický podpis jako fyzická osoba – opatříte jím všechny odesílané dokumenty      a zašlete na e-mailovou adresu: reditel@zslibis.cz 

Žádáte-li o ODKLAD, přiložte k doplněné a podepsané přihlášce ještě vyjádření z Pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře.

Cizinci přiloží k žádosti povolení pobytu v ČR.

Na přihlášce v horní části naleznete registrační číslo. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn právě podle těchto registračních čísel.

Budete-li potřebovat pomoc s odesláním elektronické přihlášky, volejte 731 159 440 – Hana Živnůstková