Projekty 


 

 


Sázení rostlin na školním pozemku

 

            Ve středu 17.4. děti s paní učitelkami sázely rostliny na pozemek před školou. Rodiče i děti věnovali plno sazeniček. Týden pilně nosili do školy všemožné trvalky, bylinky. Všem květinovým dárcům moc děkujeme!

           

                                        Ať nám zahrádka vzkvétá a přináší krásu, poučení i užitek.

                                                                       P.uč. Eliška Pavlínová


 

Děti rozdávají radost

V lednu 2019 se naše škola se dozvěděla o možnosti obdarovat klienty z Centra následné péče Mělník. Jako dar se přijímalo vše, co by zpříjemnilo a zútulnilo pobyt klientů v nemocnici. A protože rádi pomáháme, darovali jsme závěsné kalendáře, které jsou plné dětských prací. Snad tyto krásné obrázky pomohou k lepší náladě klientů.

Krabice od bot

Městská policie Mělník děkuje všem dětem ze ZŠ Libiš za účast v projektu Krabice od bot 2018. Většina balíčků bude rozdělena dětem z Azylového domu Mělník.

 

 

Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů

Projekt Záložka do knihy spojuje školy vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. 

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Knihy vyprávějí příběhy, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo k poznávání života žáků ze Slovenské republiky a zároveň jako průřezové téma Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

Dráček informáček

Dráček informáček je projekt enviromentální výchovy, kde se žáci učí vyhledávat a zpracovávat informace a řešit zadaný úkol ve skupině. Společně tvoříme draka – zdroj informací o lese. Využíváme a zpracováváme odpadový materiál. Práce ve skupině pomáhá k rozvoji komunikačních schopností žáků, k rozvoji schopnosti řešit problémy a schopnost organizovat svou práci. Zároveň se naučíme něco nového o přírodě, jak jí využívat a chránit.

Městská knihovna Neratovice

Žáci všech tříd se účastní programů besed pro 1. stupeň ZŠ v Městské knihovně v Neratovicích.

Žáci 1. třídy se zapojili do celoročního projektu pro 1. třídy „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Na konci školního roku jsou děti slavnostně pasovány na čtenáře.