Školská rada

Školská rada

Holinová Jaroslava – za zřizovatele

Miloslav Kohout – za zřizovatele

Mgr. Karla Baťhová – za pedagogy

Jana Kubešová – za pedagogy

Tomáš Máca – za rodiče

Iva Řimsová – za rodiče

 

 

Vážení rodiče,

pokud nám máte co říci k činnosti školy i k činnosti jejích pedagogů, budeme rádi, když nám napíšete na adresu, kterou jsme pro Vás otevřeli: skolskaradalibis@seznam.cz. Vaše připomínky a náměty k řešení budou na schůzi Školské rady projednány a řešeny na nejbližším termínu schůze, případně pokud to bude situace vyžadovat, na termínu mimořádném.

Za Vaši ochotu spolupracovat takto se Školskou radou ZŠ Libiš Vám velice děkuji a přeji Vám i nám, aby jste byli s činností naší školy spokojeni.

 

Jaroslava Holinová, předsedkyně Školské rady.

 

Příspěvky od rodičů

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou mnohokrát poděkovat za uskutečnění „Školní slavnosti“, kterou připravily paní učitelky s dětmi ze školy. Jistě je to stálo mnoho času a snahy, aby všechno dopadlo tak hezky jako včera.

Je to hezký nápad pro setkání dětí s rodiči a navzájem navázat více „neformálních“ kontaktů mezi rodiči, učiteli a dětmi.

Děkuji za skvělý přístup ZŠ Libiš k dětem a jejich potřebám.

Hezký den Pavlína Tomková

27. 6. 2018

 

 

Dobrý den,

chci poděkovat paním učitelkám a dětem za uspořádání velikonočního jarmarku, který byl opravdu hezký. A pak za uspořádání Noci s Andersenem, kdy si děti mohly užít spaní ve škole a druhý den ještě výlet do kina na Malého prince.
Pozitivní reakce se málo sdělují, tak bych tímto chtěla ocenit Vaši práci, kterou děláte pro naše děti.

Hezký den Pavlína Tomková
6.4.2016