Spolupráce

Arcidiecézní charita

Naše ZŠ spolupracuje s Farní charitou Neratovice

Žáci naší školy během Tříkrálové sbírky v lednu

2019 vybrali do pokladniček 123. 602 korun