Jídelní lístek

Informace o novém způsobu přihlašování a odhlašování obědů naleznete zde: https://www.zslibis.cz/?page_id=13184

 

Odhlašování obědů na „strava.cz“ je již plně v provozu.

 

Seznam alergenů

 

Množství pokrmů

Informace dle § 9a, odst. 1, písmeno c)  Zákona č. 110/1997 Sb. jsou k dispozici:

pro strávníky – v prostoru školní jídelny

pro rodiče strávníků – u vedoucí ŠJ