Jídelní lístek

 

 

Seznam alergenů

 

Množství pokrmů

Informace dle § 9a, odst. 1, písmeno c)  Zákona č. 110/1997 Sb. jsou k dispozici:

pro strávníky – v prostoru školní jídelny

pro rodiče strávníků – u vedoucí ŠJ