Informace pro žáky ZŠ

Výše stravného pro děti je stanovena vyhláškou 463/2011 Sb.

strávníci 7 – 10 let           cena oběda 26 Kč           výše měsíční zálohy 520 Kč
strávníci 11 – 14 let         cena oběda 28 Kč           výše měsíční zálohy 560 Kč

Pro zařazení dítěte do stravovací skupiny je rozhodující věk, kterého dítě dosáhne
v probíhajícím školním roce.

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze při účasti na vyučování, nebo první den nemoci. V případě nemoci si první den můžete oběd odnést ve vlastních nádobách v době od 11.00 – 11.30 hodin. V ostatních dnech nepřítomnosti ve škole, prázdnin a ředitelského volna (i když běží ŠD) není oběd dotován, jeho cena se navyšuje o 25,- Kč. 

Odhlašování a přihlašování obědů dle pokynů níže.

Stravné se platí měsíčně formou zálohy převodem na účet ZŠ: 51-6494430277, kód banky 0100, popřípadě složenkou typu „A“.

Variabilní symbol bude žákovi přidělen po odevzdání přihlášky ke stravování.

Splatnost stravného je do 25. dne měsíce předem, první úhrada na měsíc září je prodloužena do 15. září (tzn., že v měsíci září se platí záloha na stravné 2x – do 15. 9. na září a do 25. 9. na říjen. Poslední záloha se platí do 25. 5. na červen).
Nebude-li stravné uhrazeno, zastavuje se výdej obědů až do doby připsání zálohy na účet ZŠ.

Případné přeplatky se vyplácejí po skončení školního roku na Váš účet.

V případě nejasností mi zatelefonujte, nebo napište do notýsku Vašich dětí.

Těším se na spolupráci a doufám, že budete se stravováním spokojeni.

Hana Živnůstková vedoucí ŠJ
telefon: 315 684 832, nebo 731 159 440

 

Variabilní symboly strávníků jsou v aplikaci „Strava.cz“ pod ikonou „informace“

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V JÍDELNĚ ZŠ LIBIŠ

Na stránkách: https://www.strava.cz můžete přihlašovat a odhlašovat obědy do 8 hodin aktuálního dne.

Po načtení stránky klikněte, prosím, na záložku v modrém poli „ PŘIHLÁŠENÍ“.

Další údaje již vyplňujete v bílém poli:

Výběr jídelny5713

Uživatelpříjmení a jméno strávníka bez háčků a čárek a bez mezery, používejte pouze malá písmena

Hesloden a měsíc narození (doporučuji po prvním přihlášení si heslo změnit)

               Příklad: datum narození 1. června = 0106   

ULOŽIT ÚDAJE – zaškrtnout – při dalším přihlášení již nebudete muset vyplňovat

Přihlásit

Máte-li v jídelně více strávníků, klikněte v bílém poli na záložku + a zde si můžete zadat stejným způsobem přihlašovací údaje dalšího strávníka.

Po přihlášení se zobrazí jméno a stav konta.

V modrém poli najdete záložku OBJEDNÁVKY, po rozkliknutí jste na stránce OBJEDNÁVKY STRAVY. Na začátku měsíce jsou všichni strávníci automaticky přihlášeni. Pokud chcete oběd odhlásit, najdete si příslušný den a kliknete       na čtvereček před „oběd 1“. Je-li čtvereček prázdný, oběd je odhlášen.

Obráceným postupem můžete odhlášený oběd znovu přihlásit.

Oběd PC je oběd za plnou cenu, nedotovaný – viz výše.

Po ukončení změn nezapomeňte kliknout na ODESLAT (zelené pole, nachází se na stránce nahoře).