Informace pro žáky ZŠ

Výše stravného pro děti je stanovena vyhláškou 463/2011 Sb.

strávníci 7 – 10 let             cena oběda 26 Kč             výše měsíční zálohy 520 Kč
strávníci 11 – 14 let           cena oběda 28 Kč             výše měsíční zálohy 560 Kč

Pro zařazení dítěte do stravovací skupiny je rozhodující věk, kterého dítě dosáhne
v probíhajícím školním roce.

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze při účasti na vyučování, nebo první den nemoci. V případě nemoci si první den můžete oběd odnést ve vlastních nádobách v době od 11.00 – 11.30 hodin. V ostatních dnech nepřítomnosti ve škole, prázdnin a ředitelského volna (i když běží ŠD) není oběd dotován, jeho cena se navyšuje o 15,- Kč, proto žádám rodiče o odhlašování obědů na telef. čísle: 315684832, nebo 731159440 (postačí SMS) nejpozději do 8 hodin ráno.

Stravné se platí měsíčně formou zálohy převodem na účet ZŠ: 51-6494430277, kód banky 0100, popřípadě složenkou typu „A“.

Variabilní symbol bude žákovi přidělen po odevzdání přihlášky ke stravování.

Splatnost stravného je do 25. dne měsíce předem, první úhrada na měsíc září je prodloužena do 15. září (tzn., že v měsíci září se platí záloha na stravné 2x – do 15. 9. na září a do 25. 9. na říjen. Poslední záloha se platí do 25. 5. na červen).
Nebude-li stravné uhrazeno, zastavuje se výdej obědů až do doby připsání zálohy na účet ZŠ.

Případné přeplatky se vyplácejí po skončení školního roku na Váš účet.

V případě nejasností mi zatelefonujte, nebo napište do notýsku Vašich dětí.

Těším se na spolupráci a doufám, že budete se stravováním spokojeni.

Hana Živnůstková vedoucí ŠJ
telefon: 315 684 832, nebo 731 159 440

 

variabilní symboly strávníků