Informace pro žáky MŠ

Výše stravného pro děti je stanovena vyhláškou 463/2011 Sb.

      

  strávníci 3 – 6 let strávníci 7 – 10 let
přesnídávka 11Kč 13
oběd   25 29
svačina 9 11
nápoje 5                   5

Pro zařazení dítěte do stravovací skupiny je rozhodující věk, kterého dítě dosáhne v probíhajícím školním roce.
Žák má nárok na dotovaný oběd pouze v době přítomnosti v MŠ.
Obědy jsou určeny ke konzumaci v jídelně MŠ, odnos není povolen.
Stravné se přihlašuje a hradí dle instrukcí MŠ Libiš.

Hana Živnůstková
vedoucí ŠJ
telefon: 315 684 832, nebo 731 159 440
e-mail: jidelna@zslibis.cz