Školní jídelna

vedoucí ŠJ: Hana Živnůstková

email. adresa: jidelna@zslibis.cz

telefon: 315684832, 731159440

IČO: 70999511

 

Přihláška ke stravování