Zájmové kroužky

Badatelský klub

Ing. Eva Hobíková

Čtenářský klub 

Mgr. Lenka Bláhová

Klub ICT

Stanislav Mathaus,MBA

Anglický jazyk

Kristýna Kopačková

Veselá sova

Mgr. Monika Bíbová

Zábavná logika

Mgr. Eliška Pavlínová

Sportovní hry

Jana Kubešová

Zdravotní kroužek

Jana Kubešová

Kristýna Kopačková

Přírodovědný kroužek

Zdeněk Severin

Výtvarný kroužek

Ing. Eva Hobíková