Zájmové kroužky

Chytrá liška

Pro žáky 2. a 3. třídy. Kroužek začíná v listopadu 2019.

Čtvrtek 13:00 – 14:00 – Bc. Monika Bíbová

Badatelský klub

Čtvrtek 13:00 – 14:30 – Ing. Eva Hobíková

Pátek  13:00 – 14:30 – Ing. Eva Hobíková

Flétna

Čtvrtek 13:15 – 14:00 – Mgr. Eliška Pavlínová

Čtenářský klub

Středa 14:30 – 16:00 – Kateřina Vojanová

Čtvrtek 14:30 – 16:00 – Kateřina Vojanová

Anglický jazyk

Kateřina Vojanová

Středa 13:00 – 13:45 pro 1. a 2. třídu

Veselá sova

Pro žáky 4. a 5. třídy. Kroužek začíná v listopadu 2019.

Středa 13:00 – 14:00 – Bc. Monika Bíbová

 

 

Zábavná logika

Pondělí 14:30 – 16:00 – Kateřina Vojanová

Pátek 13:00 – 14:30 – Zuzana Liebezeitová

 

Výtvarný kroužek

Pondělí

Ing. Eva Hobíková

1. skupina 13:00 – 13:45

2. skupina 13:45 – 14:30

Keramika

Paní učitelka Mgr. Michaela Viktorinová je členkou občanského sdružení

Salesiánské hnutí mládeže – klub Liblice.

Žákům naší školy poskytuje prožití volného času v Keramickém kroužku.

Pondělí 

1. skupina 13:00 – 14:00 – 1x za 14 dní

2. skupina 14:00 – 15:00 – 1x za 14 dní

sdruzen_0

http://liblice.shm.cz/