Školní družina

Do školní družiny dochází 83 žáků, kteří jsou rozděleni do tří oddělení:

vedoucí vychovatelka:  2. oddělení  – Jana Kubešová

vychovatelka: 1. oddělení  – Kateřina Vojanová

vychovatelka: 3. oddělení  – Stanislav Mathaus

provozní doba:  6,30 – 7,30 hod

                       12,45 – 16, 30 hod

telefon:  315 682 065, 730 149 995, 315 682 319 

Od 1. 2. 2020 bude změna času vyzvedávání žáků ze ŠD. 

 

od 12:15 do 12:30 hodin 

 

od 13:00 do 13:15 hodin

 

od 14:00 do 16:30 hodin

 

Vyzvedávání v jiný čas pouze po předchozí domluvě s paní vychovatelkou.

 

Školní vzdělávací plán ŠD

Úplata školní družiny

Řád školní družiny

Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z družiny