Metodik školní prevence

Mgr. Monika Bíbová je metodikem školní prevence. Jedná se o metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Konzultace pro rodiče jsou po předchozí domluvě.

Kontakty:    e- mail: bibova@zslibis.cz

                  tel:  +420 799 112 410, 315 682 319