Metodik školní prevence

Mgr. Karla Baťhová je metodikem školní prevence. Jedná se o metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Konzultace pro rodiče jsou po předchozí domluvě.

Kontakty:    e- mail: bathova@zslibis.cz

                  tel: 315 682 319, 315 682 065