Výchovný poradce

Výchovný poradce  a speciální pedagog Mgr. Ivana Kullová spolupracuje s ředitelkou školy, pedagogicko – psychologickou poradnou a v případě nutnosti s dalšími příslušnými institucemi. V případě problémů neváhejte kontaktovat výchovného poradce. Lze si také domluvit individuální sezení s rodiči i žáky.

Konzultace jsou po předchozí domluvě.

e-mail: kullova@zslibis.cz

Tel. +420 799 112 410, 315 682 319