Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola Libiš, okres Mělník, Školní ulice 180, Libiš se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky: http://www.zslibis.cz.

STAV SOULADU

Webová stránka www.zslibis.cz je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

NEPŘÍSTUPNÝ OBSAH

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže, zároveň však pro školu nespadá do oblasti působnosti podle platných právních předpisů:

Starší videozáznamy, pořízené v době před platností zákona č. 99/2019 Sb. U nově pořizovaných videozáznamů splníme úroveň přistupnosti A.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Některé informace jsou na našich stránkách nabízeny v podobě dokumentů ke stažení, většinou ve formátech DOC, DOCX a PDF. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. 6. 2020.

Prohlášení bylo revidováno dne 14. 6. 2020.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte prosím na tyto kontakty:

Hana Živnůstková: jidelna@zslibis.cz

Mgr. Karla Baťhová: bathova@zslibis.cz

KONTAKT NA SPRÁVCE OBSAHU

Základní škola Libiš, okres Mělník, příspěvková organizace
Školní 180
277 11 Libiš

Telefon: 315 682 319

E-mail: jidelna@zslibis.cz, bathova@zslibis.cz

KONTAKT NA WEBMASTERA

jidelna@zslibis.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz