Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy Libiš, okres Mělník vyhlašuje ředitelské volno ze závažných důvodů, zejména organizačních na čtvrtek 2. 5. 2019 a na pátek  3. 5. 2019.