Základní škola Libiš, okres Mělník

Školní 180, 277 11 Neratovice  tel. 315 682 319  e-mail:zs.libis@seznam.cz  IČ 70999511

Ředitelka Základní školy Libiš, okres Mělník vyhlašuje na základě zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,

na den 4. 4. 2019 zápis žáků do první třídy.

Zápis se uskuteční v budově školy ve Školní ulici 180, Libiš

od 14:00 hodin do 17:00 hodin (dle zájmu do 17:30 hodin)

Zákonní zástupci s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Cizinci přinesou povolení k pobytu v ČR.

Pokud vám čas zápisu nevyhovuje, domluvte si náhradní termín na tel. čísle

315 682 319, nebo e-mailem reditel@zslibis.cz

Odklad povinné školní docházky

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. Vyplněnou žádost musí doložit v den zápisu nebo nejpozději do 30. 4. 2019 souhlasným vyjádřením odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. Žádáme rodiče, kteří uvažují u svého dítěte o odkladu školní docházky, aby se ve školském poradenském zařízení objednali včas. (Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/)

Děti po odkladu v roce 2018/2019

Pokud byl dítěti v minulém roce udělen odklad školní docházky, je nutné dostavit se opět k zápisu s rozhodnutím o odkladu a příslušnými doklady.

 V Libiši dne 5. 2. 2019

Mgr. Martina Černá

ředitelka školy