Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Základní školy Libiš, okres Mělník vyhlašuje ředitelské volno ze závažných důvodů, zejména organizačních na čtvrtek 2. 5. 2019 a na pátek  3. 5. 2019.

VSTUP RODIČŮ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

RÁNO OD 7:40 DO 7:55 HODIN

Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍHO VYUČOVÁNÍ PROSÍME RODIČE, ABY SE V PROSTORÁCH ŠATEN ZDRŽOVALI PO NEZBYTNĚ DLOUHOU DOBU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Konzultační hodiny 2018/2019

Plánované konzultační hodiny a třídní schůzky:

Každé 1. úterý v měsíci je možné po dohodě (i telefonické) s vyučujícím využít konzultační hodiny od 14:00 hod.
Konzultační hodiny po dohodě s třídní učitelkou nebo vyučujícím.

Prázdniny 2018/19

 

Podzimní prázdniny 29.10 a 30.10.2018

Vánoční prázdniny 22.12.2018 – 2.1.2019

Pololetní prázdniny  1. 2. 2019

Jarní prázdniny 25. 2. 2019 – 3. 3. 2019

Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019

Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2019

1. hodina    8:00 – 8:45                   2. hodina   9:05 – 9:50

3. hodina  10:00 – 10:45                 4. hodina  10:55 – 11:40

5. hodina   11:50 – 12:35                6. hodina  12:45 – 13:30

 

1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Viktorinová

Třída čítá 17 žáků.

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ M HV ČJ      
ÚT ČJ M TV PRV      
ST ČJ M TV ČJ      
ČT ČJ M VV VV      
ČJ PRV ČJ      

2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Karla Baťhová

Třída čítá 15 žáků.

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ ČJ/ČT TV PRV       
ÚT M ČJ ČJ/SL      
ST ČJ M M VV VV    
ČT ČJ M ČJ/PS PRV HV     
M ČJ TV ČJ/ČT      

3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Martina Černá

Třída čítá 16 žáků.

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ AJ ČJ/ČT  TV PRV    
ÚT ČJ M AJ ČJ/ČT PRV    
ST M ČJ AJ ČJ ČJ/SL    
ČT M PRV ČJ VV    
ČJ/PS M M TV HV     

4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Pavlínová

Třída čítá 28 žáků.

  1 2 3 4 5 6 7
PO M ČJ AJ HV TV    
ÚT M ČJ ČJ/SL    
ST ČJ AJ VL M ČJ    
ČT M ČJ AJ TV VL    
ČJ M VV  ČJ    

 

 

 

 

 

 

 

5. třída

Třídní učitelka: Lenka Bláhová

Třída čítá 17 žáků.

  1 2 3 4 5 6
PO ČJ M AJ ČJ/SL VL ČJ/ČT   
ÚT M M ČJ      
ST ČJ M AJ TV VL HV   
ČT M AJ ČJ TV    
ČJ/ČT VV INF INF