Mgr. Karla Baťhová je metodikem školní prevence. Jedná se o metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Konzultace pro rodiče jsou každou středu od 9:05 do 9:50 nebo jinak po předchozí domluvě.

Kontakty:    e- mail: bathova@zslibis.cz

                       tel: 315 682 319