Sázení rostlin na školním pozemku

Sázení rostlin na školním pozemku

 

            Ve středu 17.4. děti s paní učitelkami sázely rostliny na pozemek před školou. Rodiče i děti věnovali plno sazeniček. Týden pilně nosili do školy všemožné trvalky, bylinky. Všem květinovým dárcům moc děkujeme!

            Záhon připravila a se sázením nám pomohla paní Zemanová z firmy Dahlia. V naší škole má vnuka a částečně sponzorsky nám poskytla své služby. Moc děkujeme. Svými radami a praktickými ukázkami nám moc pomohla při sázení.

            Děti se dozvěděly, které rostliny potřebují stín, které plné slunce, kterým se dobře daří ve vlhku a které porostou i na sušším místě. Děti i paní učitelky se  při práci pěkně zapotily. Při rytí byla potřeba hrubá síla, a to díky dlouhému suchu a tvrdé půdě. Při těžké práci nám pomáhalo nové nářadí, věnované paní Řimsovou. Děkujeme! Děti pokryly záhony mulčovací kůrou a na závěr vše pořádně zalily.  Kéž by zapršelo, aby se do zalévání zapojila i děšťová voda nejen z nebe, ale i z okapu. Je totiž stružkou napojená na velkou část záhonu.

             Při práci děti nacházely plno larev a kukel, čímž se dozvěděly i něco o hmyzu a potřebě ho chránit a hýčkat.  K tomu nám bude sloužit i hmyzí domeček, který v těchto dnech děti naplňují přírodním materiálem, aby se hmyzu v novém domově líbilo.  Krásný hmyzí domeček – spíše vilu! –  nám vyrobil a do školy dopravil pan Pechar. Moc a moc děkujeme! Až bude domeček plný přírodnin, podělíme se s vámi o jeho fotografii.

                                        Ať nám zahrádka vzkvétá a přináší krásu, poučení i užitek.

                                                                       P.uč. Eliška Pavlínová

           

Děti rozdávají radost

V lednu 2019 se naše škola se dozvěděla o možnosti obdarovat klienty z Centra následné péče Mělník. Jako dar se přijímalo vše, co by zpříjemnilo a zútulnilo pobyt klientů v nemocnici. A protože rádi pomáháme, darovali jsme závěsné kalendáře, které jsou plné dětských prací. Snad tyto krásné obrázky pomohou k lepší náladě klientů.

Krabice od bot

Městská policie Mělník děkuje všem dětem ze ZŠ Libiš za účast v projektu Krabice od bot 2018. Většina balíčků bude rozdělena dětem z Azylového domu Mělník.

 

 

Budujeme školní zahradu

Realizace úpravy školní zahrady

Na školní zahradě plánujeme vybudovat záhonek trvalek a bylinek. V příštím týdnu 8. – 12.4. proběhnou terénní úpravy pro budoucí multifunkční záhon. Bude využita dešťová voda k samozavlažování záhonu. Měl by vzniknout pestrý ostrůvek plný bylinek, trvalek, travin….   Bylinky můžeme s dětmi využít při přípravě pokrmů – svačinek. Kromě trvalkového záhonu plánujeme hmyzí domeček, umístění ptačí budky, svod dešťové vody do sudu a její další využití k zalévání. Celý kout bude vhodnou a podnětnou výukovou pomůckou v hodinách přírodovědy, pěstitelských prací, výtvarné výchovy…. Děti se na budování budou podílet, rostlinky si zasadí, dotvoří hmyzí domeček… Na pozemku školy již stojí kompostér, ve třídách jsou umístěné nádobky na bioodpad, který jsme začali již třídit.

Pokud vše půjde dobře a přírodní koutek se osvědčí, můžeme v příštím školním roce pokračovat ve zvelebování okolí školy. Mohou vzniknout další květinové i zeleninové záhonky, relaxační koutky….

(Vzhledem k plánované přístavbě školy plánujeme záhonky v přední části zahrady, na „předzahrádce“.)

Prosíme rodiče, děti a přátele školy, zda by mohli nabídnout některé trvalky, bylinky i další materiál.

Sháníme do záhonku:

trvalky  – levanduli, vlhkomilné trávy, blatouch bahenní, kyprej, nízký kosatec, mateřídoušku, fialky, prvosenku jarní….

drobné cibuloviny – narcisky, krokusy, ocúny, bledule, sněženky…..

bylinky – mátu peprnou, meduňku, pažitku, zelenou petrželku, libeček…..

Kdo můžete na zahrádce některou z rostlin odkopnout nebo sehnat jinou cestou, budeme rádi.  Pokud máte i jiné druhy, prosím napište, nabídněte.

Kromě rostlin sháníme mulčovací kůru, bude potřeba asi 1000 litrů. (asi 17 pytlů po 60 literch).

Dále lavičku, kterou bychom umístili do blízkosti hmyzího domečku a trvalkového ostrůvku na pozorování a relaxaci.

Děkujeme rodičům sponzorům, kteří již pořídili nářadí na pěstitelské práce,  přispěli sponzorským finančním darem, další přislíbili pomoc s hmyzím domečkem!

Prosím, v případě jakékoli nabídky mě kontaktujte na e-mailu: e.pavlinova@centrum.cz

Od pondělí 8.4. je možné nosit do školy rostliny nebo je možné je nechat vzadu na zahradě vedle stavební buňky a sdělit to paní družinářce (v době družiny).

 

Děkuji, Eliška Pavlínová  – učitelka 4. třídy.

 

 

 

 

 


Plánujeme v tomto školním roce 2018/19 pořídit na pozemek školy:

 • 1) 2 záhony (1x2m)  

potřeba na 1 záhon :

 • 4x prkno dlouhé 1m (40mm x 200 mm x 1000mm)
 • 4x prkno dlouhé 2 m (40mm x 200mm x 2000mm)

prkna celkem  …………………………………………… ……………….. 400,-

 • 4x dřevěný hranol (50 mm x 50 mm x 400 mm) ………………. 80,-
 • šrouby (70 mm dlouhé) 40ks za ……………………………………….  95,-
 • zemina – zahradnický substrát – 1 t. Cena i s dopravou cca … 800,- Kč.

Cena materiálu na 1 záhon: …………………………………..     cca 1375,- Kč.

Celková cena materiálu na 2 záhon………………………….. cca 2750,- Kč.

 

Dále bychom přivítali zjara nějaké sazeničky bylinek a trvalek. Kdo má možnost odkopnout si ze svého záhonku a podělit se s námi?

Máme zájem např. o :

Zelenou petrželku, pažitku, šalvěj, oregano,tymián,mátu, meduňku….

Z trvalek levanduli, krásnoočko a jakékoli další…..

 

2) Hmyzí domeček potřeba:

 • prkna (šíře cca 300 mm, celkem 10 m) celkem …………….2000,-
 • prkna na záda domečku (šíře 200 mm, celkem 5 m) celkem ……600,-
 • stará tvárnice ITONG, cihla, ….
 • šrouby (70 mm dlouhé) 40ks za………………………………………….. 100,-
 • hřebíky cca………………………………………………………………………… 50,

Cena materiálu na 1 hmyzí domeček: ………………………….cca 2750,-

 

3) Nářadí

– 2x rýč po 200,-, celkem…………………………………………………….. 400,-

– 4x malá zahradní lopatka po 40,-, celkem………………………….. 160,-

– 1 x lopata ……………………… ………………………………………………..220,-

– 2x konev (5 l) po 100,-, celkem …………………………………………. 200,-

– 2x ruční hrabičky po 40,- , celkem………………………………………… 80,-

– 5x dětské rukavice po 50,- ……………………………………………….. 250,-

Celkem ……………………………………………………………………. cca 1310,

 

4) Sud na dešťovou vodu

– 300 l cca……………………………………………………………………….. 600 Kč,-

– podstavec na sud…………………………………………………………… 500,-

– úprava okapu na odvod vody do sudu – nástavec, cca……….. 200,- + práce ?

Celková cena…………………………………………………………… cca 1000,- Kč.

 

5) Kompostér na BIO odpad    

–   Termo kompostér 400 l………………………………………………1300,-

–   5x kbelík na bio odpad do třídy po 100,- celkem……………..500,-   

Celkem za třídění bioodpadu …………………………………….1800,-

 Pokud by mohl někdo z rodičů nabídnout cokoli z toho, co uvádíme, použité a chtěl by to škole věnovat, budeme velice rádi.
Nebráníme se ani zasponzorování některé položky.
Jestli je mezi rodiči nějaký šikovný tatínek, který může nabídnout pomoc s prací se dřevem, ozvěte se, s nadšením přijmeme.
Prosím, s jakoukoli nabídkou se obraťte na p. uč. Elišku Pavlínovou.
Předem děkujeme

pavlinova@zslibis.cz.

 

Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů

Projekt Záložka do knihy spojuje školy vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. 

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Knihy vyprávějí příběhy, a vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo k poznávání života žáků ze Slovenské republiky a zároveň jako průřezové téma Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

Dráček informáček

Dráček informáček je projekt enviromentální výchovy, kde se žáci učí vyhledávat a zpracovávat informace a řešit zadaný úkol ve skupině. Společně tvoříme draka – zdroj informací o lese. Využíváme a zpracováváme odpadový materiál. Práce ve skupině pomáhá k rozvoji komunikačních schopností žáků, k rozvoji schopnosti řešit problémy a schopnost organizovat svou práci. Zároveň se naučíme něco nového o přírodě, jak jí využívat a chránit.

Městská knihovna Neratovice

Žáci všech tříd se účastní programů besed pro 1. stupeň ZŠ v Městské knihovně v Neratovicích.

Žáci 1. třídy se zapojili do celoročního projektu pro 1. třídy „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Na konci školního roku jsou děti slavnostně pasovány na čtenáře.

1 2