Aktuality

 

Informace k vydání vysvědčení

 

Vysvědčení, které si žáci dne 30. 6. 2021 nevyzvedli, bude k dispozici v dopoledních hodinách do 9. 7. 2021 v kanceláři školy.

Přejeme vám krásné prázdniny!

 

 

Informace k testování žáků

Testování žáků

Přítomnost žáků  ve škole je podmíněna používáním respirátoru nebo zdravotnické obličejové masky a účastí na testování neinvazivními antigenními  testy na přítomnost viru SARS-CoV-2, které žáci absolvují formou samoodběru 1x týdně, vždy v pondělí na začátku vyučování, tj. od 8 hodin. U žáků 1. – 3. tříd je při testování možná asistence zákonného zástupce. Pokud žák v pondělí nebude přítomen ve škole, podstoupí testování ihned při návratu do školy.

Výjimku ze školního testování mají žáci, kteří:

a)  doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě v posledních 48 hodinách

b) předloží potvrzení od lékaře, že prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech

Neposílejte dítě do školy, pokud vykazuje některý z těchto příznaků onemocnění: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest krku, bolest svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy.

 

Přiložené soubory ke stažení

priloha_892353843_0_testovani diagram

priloha_892353843_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

priloha_892353843_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._

priloha_892353843_6_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

priloha_892353843_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21

 

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol a potřebný tiskopis je k dispozici na této adrese: https://www.cssz.cz/osetrovne       

       

             

 

Změna času vyzvedávání žáků ze ŠD a po obědě

 

  1. třída 12:30 – 12:45
  2. třída 12:15 – 12:30 (ve dnech, kdy končí vyučování ve 12:30, platí vyzvedávání jako u 3. třídy).
  3. třída 12:45 – 13:00

Od 13:00 do 14:00 probíhá každý den ve školní družině řízená činnost. V tento čas není možno si dítě vyzvednout.

Poté je vyzvedávání možné od 14:00 do 16:30

 

V jiný čas pouze po předchozí domluvě s paní vychovatelkou.

 
Od 30. 11. 2020 bude budova školy otevřena od 7:30 hod. pro všechny žáky. Ranní družina zůstává beze změny od 6:30 hod.

 

Informace k výuce ve školním roce 2020/2021

 

Vážení rodiče,


vzhledem k současné situaci budou i letošní školní rok doprovázet preventivní kroky, které jsou spojené s epidemií Covid 19.

Škola obdržela z MŠMT manuál, kterým se dle našich možností budeme řídit. Naším zájmem je zajistit chod školy, který bude co nejvíce podobný běžnému režimu s uplatněním preventivních opatření. Za důležité považujeme důsledné dodržování hygienických zásad. V budově školy a ve třídách bude dostatek hygienických roztoků a potřeb. Pravidelné a časté mytí rukou je důležitou součástí prevence, kterou budeme neustále upevňovat. Dalším preventivním krokem bude omezení pohybu jiných osob v prostorách školy. Toto se bude týkat zejména vyzvedávání žáků ze školy a školní družiny. Chceme poprosit rodiče, kteří doprovázejí své děti do školy, aby nevstupovali do budovy. Jde o preventivní opatření v souladu s doporučením MŠMT. V případě nezbytné návštěvy školy, se prosím telefonicky domluvte s vyučujícím a při vstupu do školy, použijte roušku.  Žádáme Vás, abyste neposílali své děti do školy, pokud se u nich projeví jakéhokoli příznaky virového onemocnění, a to nejen onemocnění koronavirem, ale i chřipkou či jiným virovým onemocněním (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) a situaci konzultovali s dětským lékařem. V případě příznaků nemoci, které se projeví ve škole, budeme postupovat dle manuálu MŠMT tak, že žák bude okamžitě izolován ve speciální místnosti a jeho rodiče budou vyzváni, aby si pro něj do školy co nejdříve přišli.

Děkujeme za pochopení

Manuál MŠMT ke stažení

Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd

 

 

Vážení rodiče,

dnešním dnem je spuštěna elektronická žákovská knížka (nahrazuje papírovou podobu žákovské knížky) v programu Bakaláři.

Na internetové adrese: https://zslibis.bakalari.cz/bakaweb/ nebo na webových stránkách školy pod názvem Bakaláři se budete moci přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla.

V elektronické žákovské knížce naleznete veškeré informace – známky, poznámky, výchovná opatření. Do elektronické žákovské knížky se zapisují omluvenky a jejím prostřednictvím lze také poslat zprávu třídní učitelce.

 


Postup při onemocnění pedikulózou (výskyt vší) u žáka školy

Postup při onemocnění pedikulózou