Aktuality

Informace ke zrušenému 2. plesu ZŠ a MŠ

 

Informace k výuce ve školním roce 2020/2021

 

Vážení rodiče,


vzhledem k současné situaci budou i letošní školní rok doprovázet preventivní kroky, které jsou spojené s epidemií Covid 19.

Škola obdržela z MŠMT manuál, kterým se dle našich možností budeme řídit. Naším zájmem je zajistit chod školy, který bude co nejvíce podobný běžnému režimu s uplatněním preventivních opatření. Za důležité považujeme důsledné dodržování hygienických zásad. V budově školy a ve třídách bude dostatek hygienických roztoků a potřeb. Pravidelné a časté mytí rukou je důležitou součástí prevence, kterou budeme neustále upevňovat. Dalším preventivním krokem bude omezení pohybu jiných osob v prostorách školy. Toto se bude týkat zejména vyzvedávání žáků ze školy a školní družiny. Chceme poprosit rodiče, kteří doprovázejí své děti do školy, aby nevstupovali do budovy. Jde o preventivní opatření v souladu s doporučením MŠMT. V případě nezbytné návštěvy školy, se prosím telefonicky domluvte s vyučujícím a při vstupu do školy, použijte roušku.  Žádáme Vás, abyste neposílali své děti do školy, pokud se u nich projeví jakéhokoli příznaky virového onemocnění, a to nejen onemocnění koronavirem, ale i chřipkou či jiným virovým onemocněním (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) a situaci konzultovali s dětským lékařem. V případě příznaků nemoci, které se projeví ve škole, budeme postupovat dle manuálu MŠMT tak, že žák bude okamžitě izolován ve speciální místnosti a jeho rodiče budou vyzváni, aby si pro něj do školy co nejdříve přišli.
.

Manuál MŠMT ke stažení

Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd

 

Organizace 1. září 2020

úterý 1. 9. 2020

  • 1.třída – výuka bude probíhat od 8:00 do 8:45 hodin
  • 2. – 5. třída – výuka ve všech třídách probíhá od 8:15 do 9:00 hodin

středa 2. 9. 2020

  • od 2. 9. – bude ve všech třídách probíhat výuka podle rozvrhu

Vzhledem k současné situaci, není možný vstup rodičů prvňáčků do budovy školy. Slavnostní zahájení proběhne venku. Po zahájení zůstanou rodiče dětí venku, kde jim budou předány důležité informace a zodpovězeny případné dotazy. Děti s paní učitelkou odejdou do své třídy. Po vyučování (8:45) je paní učitelka odvede zpět k rodičům.

 

Děkujeme za pochopení

Karla Baťhová – zástupkyně ředitelky

 

OŠETŘOVNÉ AKTUÁLNĚ  

– bližší informace naleznete zde:

OŠETŘOVNÉ AKTUÁLNĚ A PODMÍNKY NÁROKU OD 1. ČERVENCE 2020

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2020/21

 

Vážení rodiče,

dnešním dnem je spuštěna elektronická žákovská knížka (nahrazuje papírovou podobu žákovské knížky) v programu Bakaláři.

Na internetové adrese: https://zslibis.bakalari.cz/bakaweb/ nebo na webových stránkách školy pod názvem Bakaláři se budete moci přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla.

V elektronické žákovské knížce naleznete veškeré informace – známky, poznámky, výchovná opatření. Do elektronické žákovské knížky se zapisují omluvenky a jejím prostřednictvím lze také poslat zprávu třídní učitelce.

 


Postup při onemocnění pedikulózou (výskyt vší) u žáka školy

Postup při onemocnění pedikulózou