Aktuality

Změna času vyzvedávání žáků ze ŠD a po obědě

 

  1. třída 12:30 – 12:45
  2. třída 12:15 – 12:30 (ve dnech, kdy končí vyučování ve 12:30, platí vyzvedávání jako u 3. třídy).
  3. třída 12:45 – 13:00

Od 13:00 do 14:00 probíhá každý den ve školní družině řízená činnost. V tento čas není možno si dítě vyzvednout.

Poté je vyzvedávání možné od 14:00 do 16:30

 

V jiný čas pouze po předchozí domluvě s paní vychovatelkou.

 

 

 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

 

Obec Libiš, ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Libiš, TJ Sokolem Libiš, panem Jiřím Linhartem a Klubem sběratelů kuriozit Vás zvou na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU pro Ondru

Tuto výstavu pořádáme s charitativním výtěžkem pro chlapce Ondru a bude použit

na jeho rehabilitace. Tato výstava je náhradou za zrušený II. Školní charitativní ples,

který byl plánován za stejným účelem.

Datum konání: 4.12.2020 – 6.12.2020

od 10:00 do 17:00 hodin v sokolovně v Libiši

Těšit se můžete na práce dětí naší mateřské školky, tvorbu dětí naší základní školy, sbírku betlémů pana Jiřího Linharta, Jaroslavy Holinové i dalších libišských obyvatel. Klub sběratelů kuriozit Vám přiblíží téma vánočního pečení s názvem „Pracny našich babiček“ a dozvíte se i něco o historii výroby vánočních vyklápěcích formiček. Uvidíte betlém naší mateřské školky, který je zapsán v České knize rekordů a představíme Vám nový Libišský betlém, který pro nás vytvořil libišský amatérský řezbář, pan Štěpánek.

Vánoční výstava bude probíhat dle, v ten den platných opatření, která udává systém PES. Prosíme Vás o jejich dodržení. Výstavu si prohlédnete po skupinách a s nasazenou rouškou. Jsme přesvědčeni, že to všichni zvládneme.

 

Těšíme se na Vás, organizátoři akce.

 
 
Od 30. 11. 2020 bude budova školy otevřena od 7:30 hod. pro všechny žáky. Ranní družina zůstává beze změny od 6:30 hod.
 

 

 

Informace ke zrušenému 2. plesu ZŠ a MŠ

 

Informace k výuce ve školním roce 2020/2021

 

Vážení rodiče,


vzhledem k současné situaci budou i letošní školní rok doprovázet preventivní kroky, které jsou spojené s epidemií Covid 19.

Škola obdržela z MŠMT manuál, kterým se dle našich možností budeme řídit. Naším zájmem je zajistit chod školy, který bude co nejvíce podobný běžnému režimu s uplatněním preventivních opatření. Za důležité považujeme důsledné dodržování hygienických zásad. V budově školy a ve třídách bude dostatek hygienických roztoků a potřeb. Pravidelné a časté mytí rukou je důležitou součástí prevence, kterou budeme neustále upevňovat. Dalším preventivním krokem bude omezení pohybu jiných osob v prostorách školy. Toto se bude týkat zejména vyzvedávání žáků ze školy a školní družiny. Chceme poprosit rodiče, kteří doprovázejí své děti do školy, aby nevstupovali do budovy. Jde o preventivní opatření v souladu s doporučením MŠMT. V případě nezbytné návštěvy školy, se prosím telefonicky domluvte s vyučujícím a při vstupu do školy, použijte roušku.  Žádáme Vás, abyste neposílali své děti do školy, pokud se u nich projeví jakéhokoli příznaky virového onemocnění, a to nejen onemocnění koronavirem, ale i chřipkou či jiným virovým onemocněním (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) a situaci konzultovali s dětským lékařem. V případě příznaků nemoci, které se projeví ve škole, budeme postupovat dle manuálu MŠMT tak, že žák bude okamžitě izolován ve speciální místnosti a jeho rodiče budou vyzváni, aby si pro něj do školy co nejdříve přišli.

Děkujeme za pochopení
.

Manuál MŠMT ke stažení

Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd

 

 

Vážení rodiče,

dnešním dnem je spuštěna elektronická žákovská knížka (nahrazuje papírovou podobu žákovské knížky) v programu Bakaláři.

Na internetové adrese: https://zslibis.bakalari.cz/bakaweb/ nebo na webových stránkách školy pod názvem Bakaláři se budete moci přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla.

V elektronické žákovské knížce naleznete veškeré informace – známky, poznámky, výchovná opatření. Do elektronické žákovské knížky se zapisují omluvenky a jejím prostřednictvím lze také poslat zprávu třídní učitelce.

 


Postup při onemocnění pedikulózou (výskyt vší) u žáka školy

Postup při onemocnění pedikulózou