Aktuality

UDĚLENÍ ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
 

Rozhodnutí o udělení odkladu školní docházky si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy u paní H. Živnůstkové. Podmínkou je, že jste odevzdali při zápisu všechny potřebné dokumenty.

Po – Pá – od 8.00 do 14.00 hodin

 

Informace o provozu školy od 12. 4. 2021

 

Od 12. 4. (lichý týden) dochází k návratu žáků k prezenční výuce, a to rotačním způsobem:

 

SUDÝ TÝDEN –  1. třída,  4. třída,  5. třída

 LICHÝ TÝDEN –  2. A,  2. B,   3. třída

 

V době prezenční výuky bude platit stávající rozvrh hodin.

V době distanční výuky platí rozvrh pro distanční výuku.

 

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole je podmíněna používáním respirátoru nebo zdravotnické obličejové masky a účastí na testování neinvazivními antigenními LEPU testy na přítomnost viru SARS-CoV-2, které žáci absolvují formou samoodběru 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku vyučování, tj. od 8 hodin. U žáků 1. – 3. tříd je při testování možná asistence zákonného zástupce. Pokud budete mít zájem svému dítěti při testování asistovat, oznamte tuto skutečnost neprodleně (nejpozději v neděli 11. 4. 2021) emailem třídním učitelům, aby bylo možné včas zajistit vyhovující prostory a dostatečný personál pro organizaci testování. Pokud žák v testovací dny nebude přítomen ve škole, podstoupí testování ihned při návratu do školy.

Výjimku ze školního testování mají žáci, kteří:

a)  doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě v posledních
     48 hodinách

b) předloží potvrzení od lékaře, že prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech

 

V případě pozitivního výsledku testu při pondělním testování odcházejí domů pouze žáci s pozitivním testem. V případě pozitivního testu při čtvrtečním testování odchází domů celá třída. Seznamte se s přílohou „testovací diagram“.

Instruktážní video testování najdete  na stránkách https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

Neposílejte dítě do školy, pokud vykazuje některý z těchto příznaků onemocnění: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest krku, bolest svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy.

Nesouhlasíte-li s opatřeními a vaše dítě se prezenční výuky nezúčastní, bude jeho absence evidována jako omluvená a žák obdrží materiály a úkoly pro off-line distanční výuku. I v tomto případě sdělte vaše rozhodnutí třídním učitelům.

Školní družina:

Po dobu rotační výuky bude příjem žáků do ranní družiny pouze v době od 6:30 do 6:45 hodin. Po této době není možné přijmout žáka do ŠD. Testování proběhne po příchodu do družiny. Odpolední družina zůstává v běžném režimu v souladu s mimořádnými opatřeními pro žáky 1. – 3. třídy.

Obědy:

Žáci, kteří budou mít prezenční vyučování budou automaticky přihlášeni na obědy.

Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mohou chodit do ŠJ pro obědy do jídlonosičů.

Výdej obědů do jídlonosičů bude probíhat v době od 13 hodin do 13:30 hodin.

Kdo bude mít zájem, ať se přihlásí telefonicky (731159440, p. Živnůstková).

 

 

Přiložené soubory ke stažení

priloha_892353843_0_testovani diagram

priloha_892353843_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

priloha_892353843_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._

priloha_892353843_6_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

priloha_892353843_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21

 

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol a potřebný tiskopis je k dispozici na této adrese: https://www.cssz.cz/osetrovne       

       

             

 

Změna času vyzvedávání žáků ze ŠD a po obědě

 

  1. třída 12:30 – 12:45
  2. třída 12:15 – 12:30 (ve dnech, kdy končí vyučování ve 12:30, platí vyzvedávání jako u 3. třídy).
  3. třída 12:45 – 13:00

Od 13:00 do 14:00 probíhá každý den ve školní družině řízená činnost. V tento čas není možno si dítě vyzvednout.

Poté je vyzvedávání možné od 14:00 do 16:30

 

V jiný čas pouze po předchozí domluvě s paní vychovatelkou.

 
Od 30. 11. 2020 bude budova školy otevřena od 7:30 hod. pro všechny žáky. Ranní družina zůstává beze změny od 6:30 hod.

 

Informace k výuce ve školním roce 2020/2021

 

Vážení rodiče,


vzhledem k současné situaci budou i letošní školní rok doprovázet preventivní kroky, které jsou spojené s epidemií Covid 19.

Škola obdržela z MŠMT manuál, kterým se dle našich možností budeme řídit. Naším zájmem je zajistit chod školy, který bude co nejvíce podobný běžnému režimu s uplatněním preventivních opatření. Za důležité považujeme důsledné dodržování hygienických zásad. V budově školy a ve třídách bude dostatek hygienických roztoků a potřeb. Pravidelné a časté mytí rukou je důležitou součástí prevence, kterou budeme neustále upevňovat. Dalším preventivním krokem bude omezení pohybu jiných osob v prostorách školy. Toto se bude týkat zejména vyzvedávání žáků ze školy a školní družiny. Chceme poprosit rodiče, kteří doprovázejí své děti do školy, aby nevstupovali do budovy. Jde o preventivní opatření v souladu s doporučením MŠMT. V případě nezbytné návštěvy školy, se prosím telefonicky domluvte s vyučujícím a při vstupu do školy, použijte roušku.  Žádáme Vás, abyste neposílali své děti do školy, pokud se u nich projeví jakéhokoli příznaky virového onemocnění, a to nejen onemocnění koronavirem, ale i chřipkou či jiným virovým onemocněním (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) a situaci konzultovali s dětským lékařem. V případě příznaků nemoci, které se projeví ve škole, budeme postupovat dle manuálu MŠMT tak, že žák bude okamžitě izolován ve speciální místnosti a jeho rodiče budou vyzváni, aby si pro něj do školy co nejdříve přišli.

Děkujeme za pochopení

Manuál MŠMT ke stažení

Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd

 

 

Vážení rodiče,

dnešním dnem je spuštěna elektronická žákovská knížka (nahrazuje papírovou podobu žákovské knížky) v programu Bakaláři.

Na internetové adrese: https://zslibis.bakalari.cz/bakaweb/ nebo na webových stránkách školy pod názvem Bakaláři se budete moci přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla.

V elektronické žákovské knížce naleznete veškeré informace – známky, poznámky, výchovná opatření. Do elektronické žákovské knížky se zapisují omluvenky a jejím prostřednictvím lze také poslat zprávu třídní učitelce.

 


Postup při onemocnění pedikulózou (výskyt vší) u žáka školy

Postup při onemocnění pedikulózou