Aktuality

OZNÁMENÍ

Od 20. února nebude již naše školní jídelna zajišťovat svačiny.

Na další období posílejte pouze zálohy na obědy

(400,- Kč pro žáky do 10-ti let a 440,- Kč pro žáky nad 10 let).

Již uhrazené zálohy za svačiny budou převedeny jako platba obědů

a vyúčtovány po skončení školního roku.

Děkuji za pochopení, Hana Živnůstková, vedoucí ŠJ 


                                                  

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná dne 20. dubna 2017.

 

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení(pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Desatero pro rodiče

 

 

 

Děkujeme všem  rodičům za spolupráci při vyplňování dotazníku.

 

  

 

 

 

Přihláška do Itálie

 

 

VSTUP RODIČŮ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

RÁNO OD 7:40 DO 7:55 HODIN 

Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍHO  VYUČOVÁNÍ PROSÍME RODIČE, ABY SE V PROSTORÁCH ŠATEN ZDRŽOVALI PO NEZBYTNĚ DLOUHOU DOBU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Theme Provided By: Wordpress Themes - Used Car Loans