Aktuality

 

Konzultace

Dne 29. 3. 2017 v době od 13:30 do 16:30 hod. se konají individuální konzultace o prospěchu a chování žáků. Čas si, prosím, domluvte s třídní učitelkou.

 

 

 

 

Den otevřených dveří

 

Zároveň Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří dne 11. 4. 2017 od 10:00 do 16:30 hod.

 

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná dne 20. dubna 2017.

 

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení(pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Desatero pro rodiče

 

 

 

Děkujeme všem  rodičům za spolupráci při vyplňování dotazníku.

 

  

 

 

 

Přihláška do Itálie

 

 

VSTUP RODIČŮ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

RÁNO OD 7:40 DO 7:55 HODIN 

Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍHO  VYUČOVÁNÍ PROSÍME RODIČE, ABY SE V PROSTORÁCH ŠATEN ZDRŽOVALI PO NEZBYTNĚ DLOUHOU DOBU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Theme Provided By: Wordpress Themes - Used Car Loans